Commedia dell'Arte


Theater van het open boek

   ArnoldSandhaus   TheaterAtelier

Bewegen-vanuit-karakter krijgt een solide en inspirerende basis, door de zeven hoofdkarakters van de Commedia dell'Arte te beoefenen.

 

Wanneer deze in ons tot leven zijn gebracht, en wij hun bewegingskarakter hebben verinnerlijkt, dan zullen ze ons overal begeleiden. Voortdurend zullen we tegenkomen, op straat, in films en in de toneelstukken waar we aan werken. Ze staan klaar om ons bewegingsimpulsen te geven, zodat we onze rollen, als vanzelfsprekend, vanuit de beweging kunnen vormgeven.

Ik streef er niet naar om de Commedia-karakters te  “moderniseren”, ook niet om ze historisch 'op te warmen'.  Ik speel zo met ze, dat het werk regelrecht in eigentijds acteren uitmondt, en dit met ongekunstelde bewegelijkheid verrijkt.

 

Stijl van het open boek

De speelstijl van de Commedia dell'Arte heeft als kenmerk dat het Commedia-karakter een open boek is. Hij verschijnt zoals hij is. De Commedia-speler kan de persoon van zijn rol geheel in beweging laten verschijnen. Daar zijn gezicht bedekt is, wordt zijn gehele lichaam in het spel betrokken en wordt tot uitdrukkingsmiddel van alles wat de rol denkt, voelt en wil.

Zo traint de acteur de bewegelijkheid en de uitdrukkingskracht van zijn hele gestalte op authentieke, gezonde en ongekunstelde wijze.


Speelpalet

De oorspronkelijke Commediaspeler specialiseerde zich in een bepaalde rol. Zo waren er beroemde Harlekino-spelers als Domenico Biancolelli en Tristano Martinelli. Als moderne acteurs willen ons als opgave stellen, elk masker te kunnen spelen, zodat we ons speelpalet voordurend uitbreiden. Zo geeft deze weg ook voor ernstige theaterstukken en voor toneelspel zonder maskers een gedegen basis.